Een mooi neveneffect van klank en zang op je omgeving.

De lessen vocal coaching zijn steeds erg bijzonder en waardevol. Door de stimulaties gaan cursisten op zoek naar vrije ruimten in hun lichaam waardoor de klank kan groeien en verdiepen. Er ontstaat een innerlijke rust, een soort natuurlijke kracht, die er voor zorgt dat de klank vrijer, beweeglijker en luider wordt zonder dat er extra druk ontstaat. Het lijkt een contradictie… En toch, dat is het niet.

Nu ontdek ik dat het effect van de stimulaties en de vocal coaching niet enkel mooi is voor diegenen die de les volgen, maar ook voor wie de klank mag begeleiden en observeren. Dat mocht ik reeds meerdere keren meemaken tijdens de stem- en zangtraining. Zo stel ik vast dat ikzelf ook vrijer en beter spreek en zing tijdens en na de lessen die ik geef. Door een intense en betrokken observatie kom ik mee in de flow van de cursisten waardoor ook mijn eigen klank verandert. Hoe schoon is dat?!! Klank maken is niet enkel heilzaam voor jezelf. Het doet ook goed voor de mensen rondom jou en reflecteert op hen.

Dus laten we voortaan allen heel dicht bij zichzelf blijven waardoor we spreken, zingen en klank maken vanuit een innerlijke rust. Op die manier kunnen we anderen bestuiven, inspireren en maken we de wereld een nog beetje mooier..

Fijn weekend!

Katrien