Gewaagd!

“Die zaterdagavond in maart 2016 ondernam ze iets heel gewaagds. Ze nodigde enkele vrienden uit bij haar thuis en liet voor het eerst in haar leven een aantal eigen geschreven nummers op hen los. Al enige tijd kroop ze ’s avonds achter de piano en zong ze melodieën, teksten, ervaringen bij elkaar. Nu was de tijd rijp om haar muziek te delen. Het hart tentoongesteld, open en bloot… Gewaagd!

Drie dagen ervoor en drie dagen nadien at ze niet. De zenuwen, het hoofd en de stress namen het over. Wat dacht ze wel? Dat ze kon zingen? Serieus?  Toch gaf ze niet op. Moedig zette ze door. Was het niet zo dat het leven begint waar de comfortzone eindigt? En zo geschiedde… Haar allereerste huiskamerconcert! Ze zong, gaf zich over en genoot… Krachtig!

Vandaag is het maand later. Ze eet weer. Ze zingt even niet. De ervaring van het huiskamerconcert maakte haar stil… Dus laat ze het even betijen, neemt ze tijd en wacht ze tot de goesting weerkeert , zonder te panikeren, zonder wanhoop, want dat ze opnieuw zal zingen is zeker… Vertrouwen!”

Tijdens de zang- en stemlessen zie ik af en toe hetzelfde gebeuren. Je wordt helemaal uit je comfortzone gehaald. De stimulaties laten je immers voelen en ervaren in plaats van te denken en te begrijpen. Dat is niet altijd eenvoudig, zelfs een beetje gewaagd. Samen met jou tracht ik te vertrouwen waardoor de klank krachtiger gaat klinken. Dat vraagt soms tijd.

Katrien

PS: Als je wilt weten hoe het die avond in maart nu eigenlijk afgelopen is, dan vraag je het me maar eens.