Klink’in klas!

Enkele weken geleden schreef ik het blogbericht Wanneer ‘hoe’ je iets zegt belangrijker wordt dan ‘wat’ je zegt… waarin ik een oproep deed voor een authentiek en lichaamsbewust stemgebruik. Ik sprak o.a. ook over het onderwijs en hoe we, naast het kennisgericht leren, ook aandacht kunnen besteden aan lichaamswerk en intuïtie in de klas.

Vandaag is de tijd rijp om mijn nieuw project voor te stellen. Klink’in klas! is een programma dat leerkrachten aanzet en begeleidt om hun stem bewuster in te zetten voor de klas. Het project vloeit voort uit mijn eigen woelige leerlingloopbaan en mijn iets minder woelige ervaring als leerkracht in de derde graad van het secundair onderwijs.

Klink’in klas! staat voor ‘klank in de klas’, refererend naar een bewust stemgebruik om beter te klinken, beter te resoneren waardoor de boodschap meer gehoor vindt. Klink’in klas! staat ook voor het ‘klinken in/op de klas’ of elkaar aanmoedigen en stimuleren vanuit een eigen sterke innerlijke kracht. Ik ben ervan overtuigd dat een bewust stemgebruik leerkrachten ervoor zorgt dat leerkrachten sterker voor de klas zullen staan.

img_6537

Sparklin’ voice ontwikkelde Klink’in klas!, een stemcoachingstraject voor leerkrachten in het secundair onderwijs. Het traject bestaat voor elke deelnemende leerkracht uit een algemene introductie/ lezing, twee workshops klankgeoriënteerde stemcoaching in groep en twee individuele sessies stemcoaching. Dit traject wordt aangeboden over een periode van minstens 6 maanden en beoogt een impact bij leerkrachten en hun leerlingen.

***

Klink’in klas! is vernieuwend en heeft, naast het kennisgerichte en cognitieve leren, aandacht voor het lichaamsbewustzijn in de klas. In het secundair onderwijs ligt de klemtoon nog te vaak op het doorgeven van kennis. Ook al (en gelukkig) is er een trend naar het aanleren van vaardigheden, toch blijft de aandacht voor het ontplooien van meer intuïtie en het luisteren naar je lichaam, voor zowel leerlingen als leerkrachten, ondergeschikt. Leerkrachten besteden aandacht aan de leerstof en hun aanpak om deze zo goed mogelijk door te geven. Vaak zijn ze zich weinig bewust van hun eigen lichaam en stemgebruik. Tegelijkertijd is er een groeiend aantal mensen en kinderen die afhaken bij dit louter cognitieve denken en leren. Het aantal kinderen met een hoge sensitiviteit stijgt, alsook het aantal jongeren met leerstoornissen. Zelf was ik ooit één van hen en dat zet me nog meer gemotiveerd aan om dit traject uit te werken. Mogelijks kan het ontwikkelen van meer lichaamsbewustzijn bij leerkrachten een antwoord bieden op leerlingen die op een andere manier ‘leren’.

***

Klink’in klas! wil een stap verder gaan dan andere stemtrainingen en brengt via klankgeoriënteerde stemcoaching meer lichaamsbewustzijn in het onderwijs. Klink’in klas! biedt geen kant-en-klare antwoorden. Via de eigen waarneming (voelen, luisteren, ervaren), investeert de leerkracht in zichzelf en ontwikkelt hij/zij een groter lichaamsbewustzijn. Hierdoor groeit de resonantieruimte in het lichaam, maar ook daarbuiten. Een authentieke stem is rustig (vaak lager en iets trager) en zorgt ervoor dat de boodschap beter (over)gedragen wordt. Klankgeoriënteerde stemcoaching versterkt eveneens de innerlijke stem/energie van de leerkracht. Dit komt niet alleen de leerkracht, maar ook de leerling en het algemeen klasklimaat ten goede. Leerkrachten zullen authentieker en zelfzekerder voor de klas staan. Tot slot zien leerlingen hun leerkrachten vaak als een voorbeeld en nemen zij het lichaamsbewust spreken over.

Concreet worden er bij de leerkracht volgende veranderingen beoogd: de stem is minder (snel) vermoeid, waardoor er minder ziekte-uitval is; een bewuster stemgebruik ondersteunt de kracht de boodschap. Deze wordt beter begrepen en vindt gemakkelijker gehoor; er ontstaat meer lichaamsbewustzijn, waardoor leerkrachten de signalen van ziekte (bv. burn-out) oppikken en hiervoor ook aandacht bij anderen ontwikkelen; een bewuster stemgebruik versterkt de innerlijke (draag)kracht van de leerkracht en zorgt voor authentieke communicatie. Hierdoor zal de leerkracht anders omgaan met moeilijke (klas)situaties. Bij leerlingen worden volgende veranderingen vooropgesteld: er is meer aandacht voor de boodschap/ leerstof; er is meer betrokkenheid in de klas; er is meer aandacht voor het eigen stem-/ lichaamsbewustzijn.

Klink’in klas! werd als traject ontwikkeld omdat het een grotere impact garandeert. Toch zijn de lezing, workshops en individuele sessies ook afzonderlijk beschikbaar.

Ben je benieuwd naar meer? Neem zeker een kijkje bij het  Aanbod van Sparklin’ voice of neem vrijblijvend Contact.

Sprankelende groeten, Katrien

img_6559-1