Lachen met tranen

Tijdens de stem- en zanglessen wordt er vaak heel wat afgelachen… Niet dat de lessen op zich een lachertje zijn… Wel integendeel!

Bij het klankgeoriënteerd stemwerk ligt de klemtoon vooral op het ervaren, voelen en luisteren. Een punt waarvan velen van ons misschien wat vervreemd zijn. In het Westen is het denken en kennis alom tegenwoordig en is het lichaamswerk niet door iedereen gekend. Velen “voelen” eerder met hun hoofd. Wanneer de klankgeoriënteerde methodiek de stimulaties open opbouwt waardoor het vooraf niet duidelijk is wat te verwachten, dan komt enkel voelen, ervaren en luisteren naar voor… Laat dat nu voor de nodige “onwennigheid” zorgen tijdens de les waardoor het lachen naar boven komt.

Tegelijkertijd brengt het zingen, voelen en ervaren mensen heel dicht bij hun ware zijn, hun ziel en emoties. De trilling (van de stembanden, de klank) brengt een energie naar buiten. Dat is niet altijd gemakkelijk. Het gaat soms om emoties van puur plezier en soms om intense beelden en herinneringen, waarvan de oorsprong niet altijd gekend is. Beide ervaringen brengen het lachen naar buiten, heel spontaan, heel mooi en heel even, waarna men vrijer verder zingt. De klank zoekt, vindt en klinkt mooier als tevoren.

Zo blijkt dat klank heelt en ruimtes vrijmaakt…

Zo blijkt dat lachen en huilen heel dicht bij elkaar liggen…

Zo blijkt dat de stem hart en ziel beroert!