Wanneer ‘hoe’ je iets zegt belangrijker wordt dan ‘wat’ je zegt…

De laatste tijd was ook ik onder de indruk van de gebeurtenissen in de wereld. Het deed me nadenken over wie we zijn en hoe we in het leven staan. Vandaag moet er me, als eigenaar en stemcoach bij Sparklin’ voice iets van het hart. Kunnen we door bewuster te spreken van de wereld een (nog) betere plaats maken?

Wanneer we spreken, voor een groep of tijdens individuele gesprekken willen we de ander beroeren, overtuigen en/of begrip tonen. Meestal ligt de aandacht daarbij op de boodschap, de woorden die we kiezen en de opbouw van ons betoog. Hierdoor zijn we minder bewust van de manier waarop onze boodschap daadwerkelijk klinkt. We vergeten aandacht te schenken aan ons stemgebruik en laat dát nu net de sleutel zijn tot het authentiek communiceren. De stem is immers de afdruk van wie we zijn, bijna vergelijkbaar met een vingerafdruk.

****

Is het abnormaal dat we onze stem en het bewustzijn ervan vergeten tijdens het spreken? Helemaal niet!

Laten we even rondom ons kijken en dan merken we meteen dat de focus in onze samenleving op het cognitieve, het rationele en kennis ligt. Op zich is dat helemaal oké. Onze samenleving staat vandaag waar ze staat omdat we zoveel investeerden in kennis en wetenschap… En toch! In diezelfde maatschappij waar kennis hoogtij viert, zijn we de waarneming en het bewustzijn van ons lichaam vergeten. Het systeem is uit balans. Vandaag worden we in onze samenleving op verschillende niveau’s geconfronteerd met “chaos”. We zijn het contact met elkaar, met de samenleving, de natuur, maar vooral met onszelf kwijt.

“Ook het onderwijs ontsnapt niet aan de chaos. In scholen is er momenteel een piek van kinderen en jongeren met leerstoornissen.”

In bedrijven is het aantal mensen met burn-out hoog. Mensen gaan onderuit door de druk die op hen ligt. Vaak gaf het lichaam al eerder signalen aan, maar werden die door het rationale brein niet opgepikt of verwaarloosd. Ook het onderwijs ontsnapt niet aan de chaos. In scholen is er een piek van kinderen en jongeren met leerstoornissen. De lat van het onderwijs ligt hoog, de focus nog steeds op het doorgeven van kennis. Gelukkig is reeds een tendens naar het aanleren vaardigheden, toch blijft de aandacht voor het ontplooien van de menselijke intuïtie en het luisteren naar je lichaam ondergeschikt. Daarnaast is er in onze westerse samenleving een stijgend aantal ziektebeelden die aantonen dat we kennis en cognitie niet langer als enige en hoogste goed mogen uitdragen. De nood aan meer aandacht en bewustzijn voor ons lichaam dient zich op. Back to basics! Maar hoe? Laat de stem en zijn/haar klank daarbij een sleutel zijn…

****

Ook in mijn praktijk zie ik ze langskomen, mensen die voornamelijk leven in hun hoofd, mensen die “voelen” met hun hoofd totdat plots hun stem het laat afweten. (Let op: ik wil dit niet veroordelen en stel enkel vast. Ik ben zelf immers ook geen ongeschreven blad in deze materie.) Soit, we hebben ons te hard gefocust op ons denken waardoor we ons lichaam “vergeten” zijn. Welk lichaamsdeel zit er nu net tussen het hoofd en het lichaam? Juist, het strottenhoofd én de stem!!! Ik ben er dan ook van overtuigd dat de stem en het bevrijden ervan een cruciale rol kan spelen in het opnieuw bewust worden ons lichaam, in het ontwikkelen van onszelf, het versterken van onze eigen kracht om zo weer in contact te komen met onszelf én ook met de ander. Via deze innerlijke kracht ontstaat er een nieuwe manier van communiceren en mogelijks ook van samenleven met elkaar.

Doordat we niet bewust omgaan met het stemgebruik, spreken de meeste mensen vanuit druk waardoor het strottenhoofd naar boven wordt geduwd. Wanneer we spreken voor een groep of op plaatsen waar er veel randlawaai is, hebben we de neiging om nog meer druk aan te voeren. Het spreken klinkt daardoor mogelijks hoog, schel en benepen. Op termijn kan de stem het laten afweten, worden we hees of verliezen we onze stem. In mijn praktijk probeer ik mensen hun stem en klank intensief te laten waarnemen. Aan de hand van kleine stimulaties onderzoeken we hoe de klank in het lichaam kan resoneren. We betrekken het hele lichaam, spieren, adem, bindweefsel, beenstructuur bij het onderzoek. Ook het denken is een onderdeel bij het bevrijden van de stem. Gedachten en oordelen creëren namelijk ook druk tijdens het spreken. Waar kan er ruimte zijn? De barometer voor de resonantie is onze klank. Deze reageert meteen. De klank wordt luider,  krijgt diepgang, heeft meer energie, natuurlijke vibrato en brilliance (boventonen).

Het wonderlijke aan dit werk is dat je via je stem meer aandacht geeft aan je lichaam en het daardoor meer verzorgt. Spreken (en zingen) is niet meer dan via je adem je stemlippen in beweging brengen. Die gaan hierdoor trillen…  en via het strottenhoofd, het bindweefsel en het nervensysteem kan deze trilling voelbaar zijn van je schedel tot in je kleine teen. Door te spreken betrek je het hele lichaam en geef je het als het ware een massage.

“Eén van mijn klanten vertelde me onlangs dat ze de klank die ze produceerde niet mooi vond. Dat intrigeerde me. Samen gingen we via de klank op zoek vanwaar dit oordeel kwam en wat er zou gebeuren als we het achterwege zouden laten. De klank die erna volgde, zorgde voor kippenvel op mijn armen.”

Bewust en bevrijdend spreken raakt ook aan je persoonlijkheid, aan je gedachten, emoties en gevoelens. In het strottenhoofd (keelchakra) worden namelijk alle emoties opgeslagen. Iemand die geëmotioneerd is, kan vaak niet spreken of klinkt anders. Ik zie in mijn praktijk ook de gevolgen van al onze oordelen. Eén van mijn klanten vertelde me onlangs dat ze de klank die ze maakte niet mooi vond. Dat intrigeerde me. Samen gingen we via de klank op zoek vanwaar dit oordeel kwam en wat er zou gebeuren als we het achterwege zouden laten. De klank die erna volgde, zorgde voor kippenvel op mijn armen. Wat er gebeurde konden we beide met ons rationeel brein niet vatten, maar de klank en het lichaam hadden ons getoond waar de kracht zit. Laten we dus vooral onze gedachten en emoties meenemen in het spreken. Het maakt ons sterker en brengt ons weer dichter bij wie we werkelijk zijn. Enkel zo komt er vrijheid en wordt het spreken daadwerkelijk de afdruk van wie we zijn.

Iedereen heeft een stem, iedereen spreekt. Het is goed om hier even bij “stil” te staan (stil zijn in klank), tijd en bewustzijn te creëren rond hoe we klinken. Tijdens de stemcoaching leer je echt luisteren naar zichzelf, naar jouw klank, stem en lichaam. Wat hoor je? Wat voel je? Wat wil je? Wanneer je dat onder de knie hebt, zal je altijd kiezen voor jezelf. Het lijkt nu misschien simpel en toch is er vaak moed voor nodig om dit te doen: om écht te luisteren, om te durven spreken, om te durven zingen, om oude concepten los te laten, om de klank goed te vinden, … Ik ben ervan overtuigd dat het net die moed is, die mensen aanzet om ook op andere vlakken hun leven aan te pakken en stappen te zetten. Wanneer je leert luisteren en kiezen voor jezelf, zal ook de rest van je leven zich rondom die keuzes organiseren. Bewuster spreken versterkt onze innerlijke kracht (massage), geeft energie en stelt ons in staat tot oprecht contact (met onszelf en de ander). Enkel op die manier kunnen we de ander ook écht beroeren, overtuigen en begrijpen. Als iedereen zich hiervan wat meer bewust zou zijn, dan kunnen we van deze wereld gegarandeerd een (nog) betere plaats maken.

****

Om mijn missie waar te maken, begeleid ik als stemcoach in mijn praktijk Sparklin’ voice mensen bij het ontdekken en bevrijden van hun stem waardoor ze authentieker spreken en communiceren. Ik geef ook workshops en lezingen rond stemgebruik, bij me thuis en ook in scholen en bedrijven. Wil je meer weten? Aarzel dan niet om te contacteren.

Sprankelende groeten,

Katrien Van Geystelen

One comment

Comments are closed.