Over Sparklin’ voice

Sparklin’ voice is een project van Katrien Van Geystelen

Missie

Ik begeleid mensen naar een stem en impact.

Met Sparklin’ voice verhoog ik de impact van ondernemende professionals naar meer impact vanuit een bewust stemgebruik waardoor het leiderschap en zelfvertrouwen toeneemt.

Met Achterklap neem ik mensen mee op stap doorheen de stad Antwerpen, terwijl ik een stem geef aan inspirerende mensen en verhalen.

Praktijk

In eerste instantie startte ik in 2014 Sparklin’ voice om zangers op te leiden. Doorheen de jaren ontdekte ik dat mijn eigen spreekstem zich meer ontwikkelde en besliste om de focus van mijn werk te verleggen naar de spreekstem.

Hoe meer bewustzijn rond je stem en het spreken, hoe meer impact je kan maken. Ik merkte dat de stem vaak de “missing link” is bij het publiek spreken en het ontwikkelen van leiderschap. Vandaag coach ik ondernemers , managers en leidinggevenden bij het versterken van hun stem.

Lichtenberger®️ methode

De mosterd voor dit werk haalde ik na mijn bachelor in het Sociaal-Agogisch Werk en master in Communicatiewetenschappen bij de Lichtenberger®️ methode.  De methode vertrekt vanuit zelforganisatie en zet het hele lichaam in als resonantieruimte. Het stemwerk gebeurt vanuit waarneming en ervaring. Het Lichtenberger Institut für angewandte Stimmphysiologie in Duitsland baseert zich op het interdisciplinair onderzoek van de afgelopen 35 jaar en ontwikkelt zich nog steeds.

TEDx J&J

In mei 2018 hield ik voor Johnson&Johnson Benelux een TEDx ‘Resonate to connect’. Ik mocht er spreken over stem, impact, communicatie en connectie.

Sparklin’ voice

… omdat iedereen kan stralen doorheen de stem
… omdat iedereen een eigen, unieke sprankel in de stem heeft
… omdat een stem kan bruisen van energie
… omdat een schitterende stem vaak meer zegt dan duizend worden
… omdat ik ongelooflijk veel van glinstering houd.