Over Sparklin’ Voice

Missie

Sparklin’ voice verhoogt de impact van (vrouwelijke) professionals vanuit een krachtig en bewuster stemgebruik waardoor het leiderschap en zelfvertrouwen toeneemt.

Mijn praktijk

In 2014 startte ik als Lichtenberger stempedagoge mijn praktijk Sparklin’ voice om zangers op te leiden. Doorheen de jaren ontdekte dat ook mijn spreekstem zich ontwikkelde en zo besliste ik om de focus van mijn werk te verleggen naar professionele sprekers. Hoe meer je bewustzijn rond je stem en het spreken opbouwt, hoe meer impact je kan maken. Ik merkte dat de stem vaak de “missing link” is bij het publiek spreken en/of het ontwikkelen van leiderschap. Vandaag coach ik CEO’s , managers en leidinggevenden op het versterken van hun stem.

Lichtenberger®️ methode

De mosterd voor mijn werk haalde ik bij het Lichtenberger Institut für angewandte Stimmphysiologie te Duitsland. De Lichtenberger®️ methode vertrekt vanuit zelforganisatie en zet het hele lichaam in als resonantieruimte. Het stemwerk gebeurt  vanuit waarneming en stimulatie-oefeningen. Het instituut en de methode baseren zich op het interdisciplinaire onderzoek van de afgelopen 35 jaar en ontwikkelt zich steeds verder.

TEDx J&J

In mei 2018 hield ik voor Johnson&Johnson Benelux de TEDx Talk ‘Resonate to connect’. Ik mocht spreken over mijn werk als stemcoach en de prachtige resultaten als iedereen meer in resonantie zouden spreken. Na de TEDx ontstond de hashtag Resonate to connect..

Met #resonatetoconnect wil ik een beweging opzetten waarbij mensen zich meer bewust worden van de (daad)kracht van hun stem. Als iedereen zijn stem meer zou laten resoneren met zichzelf en de ander, alsook het vertrouwen en de verbondenheid ervan zou ervaren, dan zou onze communicatie er iets anders uitzien.

Sparklin’ voice

… omdat iedereen kan stralen doorheen de stem
… omdat iedereen een eigen, unieke sprankel in de stem heeft
… omdat een stem kan bruisen van energie
… omdat een schitterende stem vaak meer zegt dan duizend worden
… omdat ik ongelooflijk veel van glinstering houd.