Over Sparklin’ Voice

Sparklin’ voice is een onderneming van Katrien Van Geystelen

Missie

Sparklin’ voice verhoogt de impact van vrouwelijke en mannelijke ondernemers, managers en sprekers vanuit een bewust stemgebruik waardoor het leiderschap en zelfvertrouwen toeneemt.

Praktijk

In 2014 startte ik als, Lichtenberger stempedagoge, Sparklin’ voice om zangers op te leiden. Doorheen de jaren ontdekte ik dat mijn spreekstem zich meer ontwikkelde en besliste om de focus van mijn werk te verleggen naar professionele sprekers.

Hoe meer bewustzijn rond je stem en het spreken, hoe meer impact je kan maken. Ik merkte dat de stem vaak de “missing link” is bij het publiek spreken en/of het ontwikkelen van leiderschap. Vandaag coach ik ondernemers , managers en leidinggevenden bij het versterken van hun stem.

Lichtenberger®️ methode

De mosterd voor dit werk haalde ik o.a. bij de bachelor in het Sociaal-Agogisch Werk, de master in Communicatiewetenschappen en de Lichtenberger®️ methode.  De methode vertrekt vanuit zelforganisatie en zet het hele lichaam in als resonantieruimte. Het stemwerk gebeurt vanuit waarnemings- en stimulatie-oefeningen. Het Lichtenberger Institut für angewandte Stimmphysiologie in Duitsland baseert zich op het interdisciplinair onderzoek van de afgelopen 35 jaar en ontwikkelt zich nog steeds.

TEDx J&J

In mei 2018 hield ik voor Johnson&Johnson Benelux een TEDx ‘Resonate to connect’. Ik mocht spreken over mijn werk als coach en de impact ervan.

Sparklin’ voice

… omdat iedereen kan stralen doorheen de stem
… omdat iedereen een eigen, unieke sprankel in de stem heeft
… omdat een stem kan bruisen van energie
… omdat een schitterende stem vaak meer zegt dan duizend worden
… omdat ik ongelooflijk veel van glinstering houd.