Inspiratie: Is je stem de sleutel tot een krachtiger leiderschap?

Soms zou je hier een vliegje willen zijn…

Sinds enige tijd begeleid ik ook ondernemers en managers bij het vergroten van hun stem(pel). Vanuit stem en klank zoeken we naar een grotere impact en authenticiteit. De mosterd voor mijn werk als stemcoach haalde ik bij het Lichtenberger institut in Duitsland, waar men al jarenlang de mogelijkheden van de stem en het strottenhoofd bestudeert. De methode focust op de functie van het strottenhoofd en de resonantie van klank in het lichaam. Hoe kan je jouw strottenhoofd en lichaam als instrument inzetten?

In mijn praktijk leer ik ondernemers en managers hoe ze de klank (en energie) bij zich kunnen houden tijdens het spreken in plaats van de klank weg te geven. Vaak zijn we zo enthousiast en willen we verstaanbaar overkomen waardoor we extra ademdruk gebruiken. Uiteraard is er druk (lees: een aanzet) nodig om de stemlippen te laten vibreren. Toch kan teveel ademdruk het strottenhoofd en de stem (over)belasten, waardoor we scherper en hoger klinken en minder gehoor vinden bij het publiek. Hoe minder de druk, hoe meer resonantie en warmte in de klank. Dit is een waardevol inzicht, een omdenken.

Een inzicht dat tevens verder reikt dan enkel het stemgebruik…

img_5205

Geef je ruimte?

Bij een andere sessie kwam het thema onderhandelen naar voor. Concreet spraken we  over hoe de stem als leidraad kan gebruikt worden om een gesprek positief te laten verlopen. We pasten de principes van de Lichtenberger methode toe op de onderhandelingsstrategie. Hoe meer druk je zet, hoe meer klank je weggeeft, hoe minder impact en hoe minder ruimte je laat voor de ander. Dit laatste kan op korte termijn een snelle oplossing/deal bieden. Wanneer je op lange termijn kijkt, bieden vrijheid en openheid meer flexibiliteit en een meer duurzame, verbindende relatie met je business partner of klant.

Durf je achterover te leunen?

Tot slot kwamen de thema’s zelfvertrouwen en zelforganisatie terug in een aantal gesprekken. De sessies stemcoaching leren hoe je jouw lichaam als instrument actief kan inzetten bij het spreken. De adem speelt daarbij een belangrijke rol. Toch hoef je die niet steeds aan te sturen. De adem organiseert zichzelf (je hoeft niet bij elke ademhaling vanuit het brein een stimulans te geven aan de longen), net zoals de klank dat ook doet. Ons lichaam is een zeer autonoom, intelligent systeem. Hoe meer bewustzijn je hier rond opbouwt, hoe meer gronding en vertrouwen je genereert. Vanuit dit zelfvertrouwen, kan je het principe van zelforganisatie beter toepassen op je leiderschaps- en communicatievaardigheden. Je hoeft niet altijd in te grijpen en te handelen, toch?  Soms kan je de zaken vanaf afstand en vanuit reflectie aanschouwen, waardoor je meer vruchten afwerpt. Afstand nemen is ruimte geven en zorgt voor meer flexibilteit en creativiteit. Daarop durven vertrouwen versterkt het zelfvertrouwen en vergroot je stem(pel)… Een self-fulfilling prophecy!

img_5032

Werken aan je stem, reikt echt verder dan enkel het versterken van de klank. Je vergroot  je stem(pel). Tijdens de coaching leer je problemen/ uitdagingen vanuit een ander perspectief te zien. Het zorgt voor meer zelfvertrouwen en betere leiderschaps- en communicatievaardigheden.

**

Voor managers, ondernemers ontwikkelde ik het traject ‘Vergroot je stem(pel)’ waarbij je in een intensief traject aan de slag gaat mijn jouw vaardigheden, stem en klank.

Sprankelende groet,

Katrien