Inspiratie: Resonate to connect

Het idee is simpel: hoe meer je resoneert met jezelf, hoe meer je ook kan resoneren met de ander. Voor mij is dit essentieel in mijn werk en leven. Door mijn ervaring als stemcoach ben ik daarvan nóg meer overtuigd. Een stem die goed bij zichzelf resoneert klinkt luider, warmer en presenter. Tegelijkertijd versterkt ze de innerlijke stem (lees: intuïtie) en vormt ze een essentieel onderdeel voor leiderschap en authenticiteit. Tot slot zorgt een resonerende stem voor een omdenken in onze communicatie met anderen waardoor relaties waardevoller en duurzamer worden. 

Hou de klank bij jou?

Als ik tijdens een workshop of lezing vertel hoe ik mijn stem vroeger letterlijk weg gaf tijdens het spreken, dan krijg ik meestal veel herkenning. Ook al had ik als leerkracht en stadsgids een goed getrainde stem, heel vaak voelde ik me een vodje (lees: zonder energie) na een dag spreken. Het entertainen ging altijd erg vlot, pas later ontdekte ik dat de focus van mijn spreken te veel op de ander was gericht. De aandacht lag op mijn publiek, de woorden werden als vuurpijlen op hen afgeschoten en ik was me niet bewust van de impact op mijn lichaam. Vandaag weet ik dat ademdruk aan de oorzaak lag en dat mijn lichaam te weinig werd ingezet als resonantie ruimte. 

Als raad geef ik mijn klanten mee om hun klank bij zich te houden en niet te projecteren op de andere. Ik leer hen hoe ze hun lichaam als instrument kunnen inzetten. Bij een muziekinstrument wordt de warmte van de klank ook niet bepaald door de druk die op de snaren wordt uitgeoefend, maar eerder door het de vorm, de grootte, het materiaal en de manier waarop het instrument wordt bespeeld. Door de klank meer in het lichaam te laten resoneren is er minder ademdruk, minder verlies van energie, klinkt de stem authentieker en krachtiger.

Meer dan stem alleen?

Wanneer je stem beter met jezelf resoneert zal je ook sterker in de communicatie met de ander staan. Onlangs mocht ik Ann coachen die haar stem meer wilde laten klinken aan de onderhandelingstafel. Als manager was ze voldoende getraind in het onderhandelen, enkel haar stem werkte nog niet volledig mee. Door haar stem meer met zichzelf te laten resoneren, was er minder druk en werd ze zelfzekerder. De ruimte die ze aan zichzelf en haar stem leerde geven, zorgde ervoor dat ze anders aan de onderhandelingstafel ging zitten, niet langer vanuit druk en eerder vanuit rust. Hierdoor kwam er aan de tafel ruimte voor creativiteit en flexibiliteit waardoor Ann een meer duurzame deal kon sluiten. Iets wat alle partijen aan de tafel ten goede kwam.

Zelf probeer ik Resonate to connect meer en meer toe te passen in mijn dagelijkse en professionele leven. Ik neem tijd en luister naar de klank van mijn stem alvorens ik beslissingen neem. Als iets niet goed klinkt of voelt, dan doe ik het vaak niet. Zo mocht ik onlangs pitchen voor een incubator om mijn onderneming mee te ondersteunen. Na de pitch kreeg ik vragen die ingingen tegen het verhaal dat ik net gebracht had. Aanvankelijk was ik onthutst en zo klonk ook mijn stem… tot ik besefte dat dit niet het juiste pad was voor mezelf. Ik zocht verder en vond ondertussen mentoren die meer aansluiten bij wie ik ben, mijn stem en verhaal.

Het nieuwe yoga?

Met #resonatetoconnect wil ik een beweging opzetten waarbij mensen zich meer bewust worden van de (daad)kracht van hun stem. Met #resonatetoconnect wil ik mensen een stem geven!

Als iedereen zijn stem meer zou laten resoneren met zichzelf en de ander, alsook het vertrouwen en de verbondenheid ervan zou ervaren, dan zou de communicatie er iets anders uitzien (en zou ik mijn kinderdroom als wereldverbeteraar eindelijk zien uitkomen).

Benieuwd naar meer?

Op woensdag 19.12.2018 geef ik een workshop ‘Resonate to connect’ in Antwerpen. Feel free to join!